VISIE OP TRAINEN EN ONTWIKKELEN

Ted Maros werkt vanuit drie uitgangspunten voor een mensgerichte benadering:

Aanwezig talent

Professionals weten als geen ander wat er nodig is om in de dagelijkse praktijk om te gaan met veranderingen. Ook bezitten ze vaak al voldoende vaardigheden, talenten en competenties om te kunnen slagen en excelleren in hun werk. Trainen en begeleiden van mensen in hun werk gaat vooral over het ontwikkelen en aanboren van reeds […]

Echtheid

Er komt steeds meer aandacht voor het belang van echtheid in leiderschap, presentatie en gedrag. Hoe meer we in verbinding met onze identiteit handelen en functioneren, hoe duurzamer dat is voor onszelf. Het wordt bovendien gewaardeerd door de mensen om ons heen: klanten, collega’s en zakenpartners bijvoorbeeld. En dat is weer gunstig voor onze impact. […]

Associaties

We zijn als mensen heel associatief ingesteld. We kijken niet neutraal, maar beoordelen mensen meteen die we ontmoeten, spreken of anderszins mee communiceren. Ook redeneren en handelen we onbewust vaak uit angst voor de beoordeling van de ander. Het beïnvloedt ons direct tijdens onze werkzaamheden. Of we nou voor de klas staan, voor een groep […]

Ted Maros werkt vanuit drie uitgangspunten voor leren en ontwikkelen: 

VRAAGGERICHT

De aanpak van Ted Maros gaat uit van uitgangspunten en basisprincipes. Er ligt dan ook geen panklaar traject voor elke organisatie. Hoewel het om maatwerk gaat, is er tegelijk wel een breed scala aan middelen en methoden om uit te kiezen. Maar voor elke organisatie is een eigen aanpak nodig. Het betekent ook dat eenmaal […]

integrale benadering

INTEGRALE BENADERING

Leren en ontwikkelen is nooit iets dat alleen een team van sales executives aangaat of alleen een team van docenten. Het is een vraagstuk dat altijd ook samenhangt met de wijze van management en leidinggeven. In de klassieke situatie volgen de topmanagers aanvullende MBA-opleidingen, gaan managers naar een coach en krijgen de uitvoerende professionals een […]

Trainer Ted Maros

CONTEXTUEEL

Leren in een klassikale setting genereert hooguit 20 procent rendement. Mensen leren 70 procent in de praktijk en dus door te doen. Hoewel aanvullende interventies buiten het dagelijks werk een functie hebben, is het zaak om leertrajecten zoveel mogelijk te integreren in het werk van elke dag. In het dagelijks werk gaat het constant om […]