Diensten

Trainer Ted Maros

Aanbod

Vaak is er bij organisaties een ontwikkelbehoefte bij functies die een sterk proactieve houding vragen van professionals. Het zijn juist die posities in de organisatie waar het resultaat van het functioneren voelbaar en soms ook direct zichtbaar en meetbaar is.

Of het nou gaat om werkzaamheden in sales, bij de servicedesk, werken met mensen in zijn algemeenheid, leiderschap of accountmanagement, de houding en persoonlijkheid spelen er in grote mate een rol als het gaat om effectief functioneren.

Ted Maros biedt leer- en ontwikkeltrajecten om te zorgen dat juist mensen van wie een proactieve houding wordt verwacht en vereist, resultaatgerichter en duurzamer functioneren.

Werkwijze

Er wordt samen met u een projectteam met mensen uit de organisatie samengesteld die direct betrokken zijn bij de ontwikkelbehoefte. In co-creatie worden thema’s benoemd en de leervragen die daarbij horen. Zo ontstaat een gezamenlijke aanpak en leer- en ontwikkeltraject.

Ted Maros neemt in uw organisaties vervolgens de rol in van trainer en adviseur, wat soms betekent dat hij ook optreedt als intern woordvoerder, facilitator en procesbegeleider. Een mensgerichte benadering met aandacht voor de beleving van het werk is een natuurlijk onderdeel van de trainingen.

Afgezien van een gezamenlijke kick-off en afronding, vindt de training en begeleiding vooral plaats in de context van de werkplek. Dat betekent aan de slag gaan met werkopdrachten binnen de dagelijkse werkzaamheden, naast korte trainingen en interventies. De meeste trajecten vinden plaats in een periode van enkele weken tot drie maanden.

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken of stuur een mail met uw gegevens!